Customer Satisfaction Investigation

 
Company Name:
*
Your Name:
*
Telephone:
*
E-mail:
*
Product's Grade:
*
Product's Specification:
*
Product Quality:
* Very
  Satisfaction
  General
  Unsatisfaction
Product Price:
* Very
  Satisfaction
  General
  Unsatisfaction
Technical Support:
* Very
  Satisfaction
  General
  Unsatisfaction
Delivery Time:
* Very
  Satisfaction
  General
  Unsatisfaction
Sales Service:
* Very
  Satisfaction
  General
  Unsatisfaction
Company Reputation:
* Very
  Satisfaction
  General
  Unsatisfaction
备注:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
Verification Code:
   

Copyright 2014 Zhuzhou Lianxin Metal Foundry Co.Ltd Hunan ICP Prepared No.1-25620657
Address: TianTaiJinGu, HuangHeNan Road, TianYuan District, ZhuZhou, HuNan, China   Post Code: 412000